Over Dion Bartels

Dion Bartels

Dion Bartels is jurist en was decennialang advocaat. Hij wordt ook wel de Wizard of WOZ genoemd. Vanuit zijn onderneming Bartels Consultancy focust hij zich voornamelijk op het aanvechten van onjuiste OZB-aanslagen tegen de gemeente.

Straaljagerpiloot

In eerste instantie waren zijn ambities anders, toen Dion Bartels jong was. Hij wilde namelijk straaljagerpiloot worden. Op dat moment werden er namelijk F16’s door Nederland aangeschaft en dat vond hij wel interessant. Na het behalen van zijn middelbareschooldiploma startte Dion Bartels op de Koninklijke Militaire Academie, maar na een jaar stopte hij er alweer mee. Dion werd opgeleid als officier, maar hij wilde eigenlijk alleen maar vliegen, daarom besloot hij na een jaar te stoppen. Hij koos voor een studie rechten. Op zijn negentiende startte hij met een studie Rechten aan de Universiteit van Utrecht en op zijn drieëntwintigste, drieënhalf jaar later, studeerde hij af. Hij was nog erg jong, maar al wel advocaat in Utrecht. Tegelijkertijd was hij ook gemeenteraadslid voor de VVD in Utrecht. En dat vond hij toen veel leuker. Het omgaan met mensen, de procedures, het werken met geldstromen en vastgoed, daar was Dion goed in en daarom vond hij het ook leuker en interessanter. In totaal heeft hij acht jaar in de gemeenteraad gezeten.

Vastgoed

Dion Bartels ConsultancyVastgoed vindt Dion Bartels boeiend. Dion: “Vastgoed blijft altijd staan, want stenen gaan niet failliet. Beheerders, gebruikers en eigenaren wel. Gebouwen kunnen eeuwig blijven, er zit een constante factor in. Vooral het financiële gedeelte van vastgoed trekt mij aan; welke ontwikkelingen vinden plaats en welke geldstromen en procedures houden daarmee verband.” Om zijn kennis in vastgoed te verbreden, start Dion Bartels op zijn dertigste een postdoctorale opleiding in vastgoed- en beleggingskunde (Master of Real Estate) aan de Universiteit van Amsterdam. Deze opleiding mag je alleen volgen als je niet alleen een academische opleiding hebt gevolgd, maar je moet ook een aantal jaren ervaring hebben in de wereld van het vastgoed. Die had Dion als advocaat en gemeenteraadslid. Vanaf het moment dat je die opleiding hebt gevolgd, word je betrokken in de wereld van het grote vastgoed. Ook heeft Dion in die periode een netwerk binnen het vastgoed opgebouwd, omdat zijn studievrienden zich in diezelfde wereld bevinden.

Fraudezaken oplossen

Na het afronden van zijn Master of Real Estate begon Dion Bartels zijn eigen advocatenkantoor. Hij focuste zich toen voornamelijk op fraudezaken. Hij heeft een aantal jaren zeer succesvol fraudezaken opgespoord. Palm Invest is daar het grootste voorbeeld van. Daarnaast heeft Dion Bartels gewerkt als informant voor de FIOD en als informant voor de Rijksrecherche, dat verband hield met de omkoping van ambtenaren en politici. Dit deed Dion Bartels overigens onbetaald en op vrijwillige basis. “Ik deed dit uit rechtvaardigheidsgevoel. Ik vind dat mensen die niet eerlijk zijn, moeten worden opgepakt. Mensen die andere mensen geld aftroggelen, moeten worden aangepakt.” Palm Invest is een van de bekendste zaken die Dion Bartels heeft opgelost, hier heeft hij ook een boek over geschreven. De mannen achter Palm Invest investeerden zogenaamd in vastgoed in Dubai. Dit deden ze niet met geld van familie, maar ook niet met geld van criminelen. Dat gedeelte vond Dion Bartels vooral interessant en wilde hij verder uitzoeken.

Wizard of WOZ

Wizard of woz

In 2012 besloot Dion Bartels zich te specialiseren in de OZB-aanslag. Het focussen op WOZ-zaken bedacht hij overigens niet zelf, het was een klant van Dion die hem hierop attendeerde. Die klant zei: “Je hebt toch zoveel verstand van geldstromen, procedures en vastgoed? Waarom doe je dan geen WOZ-zaken?” Toen is Dion Bartels zich daarop gaan richten en bleek er veel vraag naar te zijn. Een wetswijziging per 1 januari 2015 zorgde ervoor dat er nieuwe business werd aangetrokken en Dion Bartels de wind in de rug kreeg. Vroeger wilde men zo weinig mogelijk belasting betalen, dus werd er verlaging van de WOZ-waarde aangevraagd, zodat er minder belasting betaald hoefde te worden. Ook als er vastgoed in een BV zat, wilde je ook een lagere WOZ, want dan werd er ook minder belasting betaald en mocht de afschrijving van de belasting worden afgetrokken en werd er dus minder winst betaald. Maar per 1 januari 2015 vond er een wetswijziging plaats die in het voordeel van Dion Bartels werkte. Door die wetswijziging kon het ook betekenen dat er voordeel gehaald kon worden uit een hogere WOZ. Als er bijvoorbeeld een huis wordt aangekocht, is een hogere WOZ gunstig, want dan wordt er een lagere hypotheekrente gehanteerd en hoeft er wellicht geen hypotheektoeslag betaald te worden. De bank vindt een hogere WOZ ook interessanter, want met een hogere WOZ krijg je een hogere hypotheek. Dat is weer interessant voor mensen die hun huis willen verhuren, want dan mag er een hogere huur gerekend worden. Dat is het nieuwe woningwaarderingsstelsel. Omdat Dion Bartels gespecialiseerd is in deze WOZ-zaken wordt hij ook wel de Wizard of WOZ genoemd.